LỄ HỘI SÔNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023

Lễ hội Sông Nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. Đây là Lễ hội đặc biệt, được đầu tư quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, hoạt động du lịch và ẩm thực đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh.